KNIHOVNA: Březen – Měsíc čtenářů – Poplatkové prázdniny

0

U příležitosti 10. ročníku – Březen – Měsíc čtenářů 2019 vyhlašujeme

14. denní poplatkové prázdniny od 18. 3 . – 31. 3 . 2019 

Čtenářům, kteří v tomto termínu vrátí všechny upomínané knihy, nebo jiné dokumenty, bude prominuta sankce za jejich pozdní vrácení.

Těšíme se na vás i na vrácené knihy!

Komentáře nejsou povoleny.