Mikroregion Ladův kraj

Svazek obcí Ladův kraj vznikl na základě smlouvy starostů 24 obcí 23. 11. 2000, v současné době jej tvoří 25 obcí. Cílem svazku obcí je všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu. Svou činnost svazek vyvíjí především v rámci regionu, jenž je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím členských obcí.

Obce Ladova kraje

 

Mikroregion Ladův kraj

  • region rozkládající se mezi Prahou a řekou Sázavou se nazývá podle jedné z největších osobností české kultury, oblíbeného malíře a spisovatele Josefa Lady. Autor známého kocoura Mikeše a dalších mluvících zvířátek, vodníků, víl a také výtvarného ztvárnění Haškova dobrého vojáka Švejka, čerpal svou inspiraci z kraje kolem rodných Hrusic po celý život
  • místním obyvatelům i návštěvníkům tento region s romantickou kopcovitou krajinou nabízí řadu kulturních, historických a přírodních zajímavostí. Dovedou nás k nim početné turistické trasy a cyklotrasy. Milovníci sportu si mohou zahrát golf, tenis, squash, nebo provozovat vodácké sporty. Blízkost a dostupnost hlavního města a dalších krásných míst, jako je Kutná Hora a Konopiště, činí z regionu skvělé výchozí místo pro další poznávací a aktivní dovolenou

Ladův kraj, svazek obcí
sídlo: Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany
kancelář: Olivova 1800/2, 251 01 Říčany
e-mail: laduv-kraj@laduv-kraj.cz

Místopředsedou svazku je starosta obce Kamenice Ing. Pavel Čermák.

Kompletní informace včetně fotografií, map a letáků najdete na webu Ladova kraje.

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games