Služby knihovny

Obecní knihovna Kamenice poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby.

Jsou to zejména:
a)     výpůjční služby:
·        prezenční výpůjčky – půjčování knih a periodik v budově knihovny
·        absenční výpůjčky – půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny
b)    regionální informační služby
c)     meziknihovní služby
d)    informační služby:
·        informace o katalozích, fondech a jejich využívání
·        bibliograficko – informační služby
·        přístup do elektronických knihovních databází lokálních i na síti
·        internet
e) propagační a vzdělávací služby:
.     exkurze a vzdělávací akce
·        informování o činnosti knihovny v místním tisku
·        vytváření a aktualizace www stránek knihovny (http://kckamenice.cz)
·        pořádání přednášek, besed, soutěží a dalších kulturních a vzdělávacích akcí pro děti, mládež a nejširší veřejnost
f)    reprografické služby:
·        kopírovací služby (tisk, kopírování, skenování)