Poplatky

Roční poplatek knihovny je brán jako registrační poplatek za vystavení (prodloužení) čtenářského průkazu a poskytování služeb knihovnou v určitém časovém úseku – většinou 1 rok.

V naší knihovně je tento poplatek účtován takto:
Děti do 15 let, studenti do 25 let a důchodci do 69 let                60 Kč
Čtenář nesplňující žádnou z výše uvedených podmínek         100 Kč
Důchodci od 70 let                                                                                 Zdarma

V tomto poplatku jsou zahrnuty veškeré služby poskytované knihovnou. Neúčtujeme čtenářům žádné další poplatky spojené s provozem knihovny.

 

V současné době jsou vedle výpůjčního protokolu poskytovány naší knihovnou tyto služby:

Rezervace jsou u nás ZDARMA
Oznámení o uložení rezervace (většinou tel. hovor) ZDARMA
MVS – jezdíme a dovážíme našim čtenářům jimi objednané knihy z říčanské knihovny ZDARMA
Opětovné vystavení průkazky při ztrátě je u nás ZDARMA
Pořádáme akce v knihovně pro seniory ZDARMA
Internet je u nás ZDARMA bez časového omezení (pokud nejsou na internet další čekatelé,  pak je omezena doba používání internetu na půl hodiny)
Zpracování, tisk podkladů pro studium poskytujeme studentům a žákům ZDARMA
Sankční poplatek PŘEKROČENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY není v současné naším čtenářům vůbec účtován, je tedy ZDARMA
Rešeržní služby – vyhledání a tisk vyžádaných informací, ZDARMA
Vratné kauce za každý presenční výpůjčku MVS, nevybíráme – ZDARMA