Ceník

Ceník Obecní knihovny v Kamenici platný od 1. 1. 2016
(Příloha č. 1 Knihovního řádu)

Registrační poplatky:
Čtenářský registrační poplatek je brán jako registrační poplatek za vystavení (prodloužení) čtenářského průkazu a poskytování služeb knihovnou v určitém časovém úseku (12 měsíců).

Dospělí – základní registrace 100 Kč
Studenti  60 Kč
Děti do 15 let  60 Kč
Důchodci 60 – 70 let  60 Kč
Důchodci nad 70 let zdarma
Rezervace, oznámení o uložení rezervace zdarma
Bibliograficko – informační služby zdarma

 

Výpůjční služby:

MVS (Meziknihovní výpůjční služba) zdarma
Objednané knihy z říčanské knihovny zdarma

Objednané knihy z jiné knihovny (za zaslání díla zpět), cena dle platného ceníku České pošty. Čtenář hradí poplatek až po odeslání knihy, kdy je známá přesná cena služby.

Poplatky z prodlení (sankční poplatek za překročení výpůjční lhůty):

1.     upomínka (5 dní po uplynutí doby výpůjčky) 10 Kč
2.     upomínka (15 dnů po uplynutí doby výpůjčky) 20 Kč
3.     upomínka (30 dnů po uplynutí doby výpůjčky) 30 Kč
Předsoudní výzva 150 Kč
Soudní řízení náklady vzniklé OKK

 

Poplatky za ztrátu dokumentu:

Opětovné vystavení čtenářského průkazu při ztrátě: 10 Kč
Ztráta knihy hodnota knihy
Poplatek za knihovnické zpracování ztracené knih 50 Kč/ za 1svazek
Poškození knihy dle rozsahu poškození – určí knihovník
Ztráta nebo poškození časopisu pořizovací cena

 

Reprografické poplatky:
Tisk, kopírování dokumentu (formát A4, A3):

A4 Černobílý 3 Kč/ strana
A4 Černobílý – oboustranný 5 Kč
A4 Barevný 5 Kč/ strana
A4 Barevný oboustranný 8 Kč
A3 Černobílý 6 Kč/strana
A3 Černobílý oboustranný 10 Kč
A3 Barevný 10 Kč
A3 Barevný oboustranný 16 Kč
Skenování na vlastní nosič dat zdarma

Internet – bez časového omezení, pokud nejsou na internet další čekatelé, pak je doba používání internetu omezena na ½ hodiny.

 

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games