Region Posázaví

Tradiční turistická oblast na jih od Prahy nabízí spojení krásné přírody, historických památek a aktivního odpočinku v okolí řeky Sázavy. Patří do ní i Kamenice a její okolí. Posázaví nabízí široké možnosti rekreačního, kulturního i sportovního vyžití. Okolí řeky i řeka samotná jsou hojně využívány především vodáky, cyklisty a pěšími turisty. Podél toku se nachází mnoho hradů, zámků a přírodních zajímavostí, které lákají turisty z celé České republiky. Dolní a střední částí Posázaví prochází malebná železniční trať tzv. Posázavského pacifiku.

Posázaví o.p.s.
Poskytuje obecně prospěšné služby, jejichž cílem je rozvoj regionu Posázaví. K zabezpečení své činnosti má tyto orgány: správní radu, ředitele, dozorčí radu a místní akční skupinu. Firma koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu, podporuje aktivity v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje poradenství a vzdělávání pro partnery i lobbing ve prospěch regionu. Doplňkovou činností Posázaví o.p.s. je činnost Cestovní agentury a destinačního managementu.

Kancelář Posázaví o.p.s.
budova piaristické koleje
Masarykovo náměstí 1
256 01 Benešov
tel.: 317 701 948

Infocentra Posázaví
Informační servis nabízí dvě desítky informačních center.

291d79ebf170b8676381372b94d88b355c13d7d9

 

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games