Klub seniorů

Otevíráte nové stránky Klubu seniorů „55+aktivní“. Vítejte!!

Klub pro aktivní seniory z Kamenice a kamenických osad započal svou činnost v roce 2015 prvním celodenním výletem na přehradu Orlík, plavbou parníkem vodami Orlíku a prohlídkou hradu Zvíkov. Nápad založit klub pro seniory vznikl v hlavách organizátorek Marie Hajduškové a Marie Grafnetter, které obě kandidovaly v roce 2014 do zastupitelstva obce za nepolitické sdružení VAL Kamenice. Od té doby uplynula spousta vody a my obě máme radost z fungování klubu a dobré party.

První celodenní výlet na hrad Orlík a Zvíkov/2015

Orlík 2015

Orlík 2015

Na webu můžeme sdílet aktuální informace, novinky, ale i aktivity, které jsme společně prožili. Postupně vám nabídneme a připomeneme již pětiletou historii.

Z kroniky roku 2015

„Máme již ustálené nové logo, které je pro nás seniory značkou našich akcí a Klubu seniorů. Objeví se vždy na každém našem plakátku nebo stránce ve Zpravodaji z Kamenice, která patří seniorům. 55+ aktivní neznamená, že jsme vždy aktivní fyzicky. Mohou nás trápit různé neduhy vzhledem k našemu věku. Jsme však aktivní, co se naší duchovní činnosti týče.

Nechceme jen sedět doma. Vymýšlíme si společně aktivity, které můžeme v daných podmínkách a v našich možnostech uskutečňovat jak v Kamenici a jejím okolí, tak i na různých výletech. Vše je možné, když se chce! Zajistit dovoz nebo odvoz, když z osady, kde bydlím, zrovna nejede bus. Objednat elektromobil pro méně mobilní kamarády. Občas odmítnout pravidelné hlídání vnoučat, protože je zrovna v plánu něco, co mě láká a zajímá a chci být u toho. Když nemám partnera na tanec, tancuju s kamarádkou nebo v kruhu. Když nemám parťáka na výlet, sednu si k někomu, kdo už sedí v autobuse sám u okna.

Že jsem nemluva nebo se stydím? Soused mi pomůže a ulehčím mu konverzaci rozvitou větou nebo úsměvem. Může se přidat kdokoli, komu je dobře v kolektivu. Starousedlík, náplava, novousedlík – ten, kdo umí zapomenout na čas, na starosti, umí se povznést nad malichernosti. Někde uvnitř v duši stále dříme kus toho malého kluka nebo holky. Přidají se ti, co mají své sny, touhu po životě a udělají svůj první krok kolektivu naproti.“  Z Kroniky Klubu seniorů, sepsala M.H.

BLOG aktuálních aktivit klubu najdete zde.