Author Marie

2023
0 Pražské románské podzemí

Dne 24. května se uskutečnila další zajímavá výprava seniorů, tentokrát do Prahy na prohlídku pražského románského podzemí. Z Kamenice jsme vyrazili…

2023
0 Den s knihou

Na Den s knihou dne 26. dubna se nás sešlo sice poskrovnu, ale prožili jsme příjemné dopoledne v knihovně KC…

2023
0 Oslava Velikonoc

Hned ve čtvrtek po Velikonocích, 13. dubna, jsme oslavu Velikonoc uspořádali i my v klubu seniorů. Na Želivci pod pergolou jsme…

2023
0 Velikonoční tvoření

Letošní Velikonoční tvoření mělo být ve znamení klidu a pohody. Konalo se 5. 4. v přísálí KC Kamenice. Sešlo se několik…

1 3 4 5 6 7 12