Statistika knihovny za rok 2023

0

Statistika aneb řeč čísel

„Samotná existence knihoven poskytuje nejlepší důkaz, že ještě můžeme mít naději pro budoucnost člověka.“ (Thomas Stearns Eliot)

Fond knihovny: K 31. 12. 2023 má kamenická knihovna ve svém fondu 8 583 svazků. Vedle knih eviduje 25 deskových her a 10 titulů periodik. Do knihovního fondu bylo v roce 2023 zařazeno 322 nových knih. Toto číslo zahrnuje knižní dary z dotačního projektu Česká knihovna a od občanů.

Čtenáři: Kamenická knihovna aktuálně registruje 920 čtenářů. V loňském roce se do knihovny registrovalo více jak 90 nových čtenářů.

Rozložení čtenářů dle věku: do 15 let (27,93 %), 40 až 49 let (17,72%), 30 až 39 let (14,41 %)

Návštěvnost, výpůjčky: V loňském roce navštívilo knihovnu 3810 návštěvníků. Čtenáři uskutečnili 7 354 výpůjček.

Výpůjčky z ostatních knihoven: V rámci služby Výměnného fondu bylo pro kamenické čtenáře z Městské knihovny Benešov a Středočeské vědecké knihovny v Kladně zapůjčeno 251 knih a kladně vyřízeno 116 objednávek knih z říčanské, benešovské a kladenské knihovny v rámci MVS (Meziknihovní výpůjční služba).

Ostatní nabízené služby: Online katalog (1324 návštěv), webové stránky knihovny (4328 návštěv), reprografické služby (tisk, kopírování, skenování dokumentů).

Provoz knihovny: Propojení Kulturního centra s knihovnou zvýšilo komfort pro návštěvníky knihovny i Kulturního centra Kamenice. Knihovna stále zlepšuje a rozšiřuje obsah i kvalitu služeb. V minulém roce realizovala své tradiční kulturní a vzdělávací akce: pohádky ve spolupráci s Divadélkem Loutky v lese, Noc s Andersenem, Mikuláš v knihovně, soutěž Lovci perel, letní Deskohraní, besedy se spisovateli, tvoření pro děti s rodiči, přednášky a menší výstavy. V průběhu školního roku proběhlo 10 exkurzí pro mateřské a základní školy. V červenci proběhla povinná revize knihovního fondu s velmi dobrým výsledkem.

Akce knihovny: Knihovna uspořádala celkem 26 kulturních, komunitních a volnočasových akcí pro veřejnost, které navštívilo 357 osob, zrealizovala 13 vzdělávacích akcí (besedy, výstavy, exkurze), kterých se zúčastnilo 251 osob.

 

Komentáře nejsou povoleny.

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games