Pedagogické muzeum J. A. Komenského a obrazy Petra Brandla

0

Ačkoli jsem přespolní, oslovila jsem Marii Hajduškovou s dotazem, zda by se našlo jedno volné místo na výlet Klubu seniorů 55+aktivní. Měla jsem štěstí: našlo se nejen volné místo, ale navíc mě všichni zúčastnění mezi sebe velmi mile přijali.
Autobusem z Kamenice jsme dne 24. 1. dojeli na Klárov a volnou procházkou jsme došli k budově Národního Pedagogického Muzea J. A. Komenského. Patrně všichni si v souvislosti se jménem J. A. Komenského vzpomenou na jeho přízvisko „Učitel národů“, v tomto muzeu si tento fakt skutečně ověříte. Můžeme být opravdu pyšní, jaká významná osobnost z naší země pochází.
Je pozoruhodné, že toto muzeum patří mezi nejstarší muzea v ČR, založeného již v r. 1892. Nyní sídlí od roku 1996 ve Valdštejnské ulici v domě U Zlatého slunce a U zlatého šífu. Od roku 2009 je otevřena stálá expozice, která rozhodně stojí za vidění. Paní průvodkyně nám prozradila, že největší odměnou pro zaměstnance je, když návštěvníci ohodnotí muzeum slovy: „Bylo to lepší, než jsme čekali.“ A to mohu potvrdit i já. Rozhodně vím, že se do tohoto muzea znovu vypravím a budu objevovat, co jsem minule přehlédla.
Na Malostranském náměstí v restauraci U Schnellů, díky dobré organizaci a obchodním schopnostem „vedoucích výpravy“, jsme byli velmi rychle obslouženi a pochutnali jsme si na obědě za opravdu příznivou cenu.
Následovala návštěva výstavy obrazů Petra Brandla ve Valdštejnské jízdárně pod názvem Petr Brandl: Příběh bohéma. Je koncipována jako vyprávění dvou paralelních příběhů – umělcova díla a umělcova života. I pro ty, kteří dílo Petra Brandla znají, čeká je na této výstavě několik překvapení, například nově objevené obrazy či pikantnosti z jeho života nebo se zaposloucháte do hudby k obrazu Historie Josefa Egyptského. Výstava je nádherná a jak jsem zjistila dodatečně, konala se po více než padesáti letech.
Chtěla bych poděkovat oběma organizátorkám, že jsem měla možnost se tohoto úžasného výletu zúčastnit.
A těším se na příští.
Sepsala Květa Hauková, Hlubočinka

Komentáře nejsou povoleny.

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games