Návštěva v Lesní mateřské škole Těptín

0

Toto byla jedna z těch „hurá akcí“.
Oslovily mě bývalé kolegyně z Lesní mateřské školy v Těptíně, že by děti pro babičky a dědečky rády připravily „bojovku“ s plněním úkolů v blízkém lese a zda bychom jejich pozvání přijali.
To se ví, že my jsme pro každou srandu!
V malé skupince osmi lidí jsme ve čtvrtek 18. dubna přišli do školky ve smluvený čas, v čas dopolední svačinky.
Tu jsme samozřejmě měli s sebou. Nejdříve jsme se společně přivítali, seznámili a usedli ke svačinkám.
Poté nám děti ukázaly zázemí školky – např. jurtu, záhonky se zeleninou, bahenní kuchyňku, a to už jsme byli jako staří známí; děti se vůbec nestyděly, naopak všechno nám potřebovaly říct, ukázat, předvést se.
Před zahájením „bojovky“ jsme dostali všechny potřebné instrukce – jít lesem podle fáborek a na určitých místech nalézt indicie k vyplnění úkolů. Naštěstí jsme na to všechno nebyli sami. Děti nás vedly a trošičku napovídaly, abychom snáze pokyny našli. Taky se aktivně podílely na plnění všech úkolů, např. s námi hledaly přírodniny k vytvoření společné mandaly, fandily nám při hodu šiškami na cíl,  tančili jsme mazurku a zazpívali si písničku. Od dětí jsme na památku každý obdržel namalovaný obrázek.
Dopoledne uteklo jako voda, naštěstí i počasí bylo shovívavé. V závěrečném kruhu jsme posdíleli zážitky z návštěvy školky a oboustranně jsme se shodli, že jsme byli všichni touto akcí nadšeni a že někdy příště vymyslíme pro děti „bojovku“ my, senioři.
Děkujeme všem dětem i průvodkyním Zdeňce a Marušce. Bylo to s vámi prima!
Za zúčastněné sepsala Marie G.

 

Komentáře nejsou povoleny.

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games