Beseda se sociální pracovnicí

0

Ve středu 23. 2. jsme mohli konečně po několikerém odložení zrealizovat besedu
se sociální pracovnicí Obecního úřadu v Kamenici, paní Kateřinou Kottasovou.
Přišel za námi také pan zastupitel a radní v jedné osobě, pan Štěpán Růžička.
Zájem o besedu ze strany seniorů byl velký a dotazů veliké množství.
Dotazy, ale i připomínky, se týkaly nejen sociální oblasti, ale i bytové politiky,
právních záležitostí, sousedských vztahů, dopravy, apod.
Bylo nám přislíbeno, že z této besedy vzejde článek do Zpravodaje z Kamenice
s potřebnými informacemi a kontakty na zdravotní a sociální služby,
které by nejen naši senioři mohli využít.

IMG_20220223_100829

Komentáře nejsou povoleny.