Beseda s mořskými vlky

0

Ve středu 27. 3. 2024 se uskutečnilo druhé setkání s korvetním kapitánem Karlem Zemanem a šéfkuchařem Karlem Tupcem, a to na základě velkého úspěchu podzimní besedy. Tentokrát bylo vyprávění obou mořských vlků doplněno hlavně filmem o osudu jedné námořní nákladní lodi VÍTKOVICE a životě na ní. Tato loď byla postavena v bývalé Jugoslávii ve městě Rieka v r. 1966. Byla určena k přepravě sypkých surovin, jako obilí, uhlí, železná ruda . Po proplutí Suezským průplavem brázdila světová moře a oceány až do r. 1990, kdy veškerá námořní flotila byla prodána p. Koženým a zcela zanikla. Film nás seznamuje s prací a životem celé posádky, počínaje  kapitánem lodě, druhým důstojníkem, loďmistrem, radiodůstojníkem, lodním lékařem, strojníky a dalšími profesemi, ale hlavně s druhou nejdůležitější osobou na lodi – šéfkuchařem. Byly nám ukázány jednotlivé části lodi – kapitánský můstek, radiozařízení, strojovna, zásobníky paliva, výroba elektrické energie, kuchyně, ordinace a další prostory. Kromě práce zažívala posádka na lodi i zábavné události, jako křest nováčků, přeplutí rovníku na druhou část zeměkoule, oslava Vánoc, narozenin, apod. Loď Vítkovice byla jako druhá československá námořní loď, která obeplula na cestách celý svět. Film byl doplňován vyprávěním obou námořníků a na závěr pánové ochotně odpovídali na četné dotazy. Poděkováním byl na konec besedy závěrečný dlouhý potlesk a společná fotografie.
Sepsali Blažena a Honza Naidrovi

Komentáře nejsou povoleny.

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games