připravujeme

0 Den pražských muzeí

Po delší odmlce jsme pro Vás připravili „Den muzeí“ Vše se odehraje v krásném koutě Prahy – na Kampě. Dopoledne…

Proběhlo
0 Týden knihoven

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE ! V rámci Týdne knihoven od 1. – 7. října 2018 vyhlašuje Obecní knihovna Kamenice „Čtenářskou amnestii“. V tomto…