připravujeme

Proběhlo
0 TÝDEN KNIHOVEN

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE ! V rámci Týdne knihoven od 1. – 7. října 2018 vyhlašuje Obecní knihovna Kamenice „Čtenářskou amnestii“. V tomto…