Štiřínské studánky

0

Štiřínské studánky jsou součástí blízkého okolí zámku Štiřín. Vznikla zde velká kaskáda rybníků a též několik studánek a studen v pramenné oblasti v nedalekém lese “Pod stodůlkou”, které byly využívány k zásobování vodou zámku Štiřín a i zaniklého zámeckého pivovaru. Ke studánkám se dostaneme po lesní cestě při západním okraji Štiřínského rybníka.

Okolní krajina byla pastevně využívaná a místní název Kopcoví zcela odpovídá charakteru krajiny. Vyskytuje se zde několik pramenů a jímacích zařízení s následujícím označením – Ringhofferova studánka, Ringhofferova krytá studna, Kněžská studna, Dinka Quelle, Zapomenutá studánka a studna bez označení pracovně nazvaná Velká studna nad Kněžským rybníkem a bezejmenná studánka nad Ringhofferovou studánkou.

Kněžský rybníček

Hlavní cesty byly lemovány stromořadími z velkých stromů a vedlejší cesty mezi jednotlivými vesnicemi doprovázely převážně ovocné dřeviny. Lesní porosty v okolí se vyznačují pestrou druhovou skladbou a nalezneme zde několik výjimečných exemplářů – jilm výjimečných parametrů a několik douglasek tisolistých.

GPS: 49.9209019N, 14.6010050E

Komentáře nejsou povoleny.

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games