Kamenické školy a školky navštěvují knihovnu

0

Kamenické školy a školky nás každoročně navštěvují v rámci svých exkurzí. Těšíme se na letošní návštěvy i případné nové čtenáře!

19.4.2024 ZŠ Kostelec u Křížků

devatenáct prvňáčků se v pátek přišlo podívat do kamenické knihovny v doprovodu dvou paní učitelek. Zaujatě poslouchaly jak to v knihovně chodí, kolik máme v knihovně knih a jak to chodí, kdyby si chtěly chodit knihy půjčovat. Také jsme si něco přečetli, hádali pohádky a na závěr se děti rozdělily po knihovně, prohlížely si knihy a četly z nich. Odcházely s úsměvy na tvářích….

19.4.2024 MŠ Sluníčko – Hlubočinka

Ještě ten den se s další exkurzí přišly k nám podívat děti s mateřské školky. Devět dětiček v doprovodu tří paní učitelek si nejen po krátkém povídání o knihovně, knihách a čtení rozešly po knihovně, ale hlavně více jak půl hodinku vybíraly mezi knihami ty, které je nejvíce zaujaly a prohlížely si je. Pak už musely spěchat na autobus, aby stihali dobrý obídek ve školce…

—————————————————————————-

10.4.2024 MŠ Devětsil

I ty nejmenší a nejmilejší dětičky zavítají k nám do knihovny. Nejen kvůli hezkým knížkám, které by si mohly půjčit, ale si u nás chvilku posedět, něco nakreslit a chviličku odpočinout npř. po procházce. Dětí z MŠ Devětsil přišlo dvanáct v doprovodu dvou paní učitelek. Před exkurzí se byly podívat na generálku odpolední pohádky Budulínek, a tak jsme spolu s paní učitelkami vybíraly knížky, kde tato pohádka je, aby ji mohly dětem přečíst. Snad se jim necelá hodinka strávena u nás líbila!

—————————————————————————–

3.4.2024 ZŠ Kamenice

V 11.00 hod se na připravené židličky usadili žáci další druhé třídy ZŠ Kamenice v počtu 19 s paní učitelkou a asistentkou. Tentokrát jsme povídání o knihovně malinko zkrátili, aby dětem zůstalo na prohlídku knihovny a knih více času. Ale čtení stejné pohádky od Andersena jsme nevynechali, tentokrát ji dětem předčítala paní učitelka. čas rychle utíkal a děti se musely začít chystat na návrat do školy.  Snad se všem dětem, které dnes knihovnu navštívily, exkurze líbily a u těch, kteří ještě nejsou našimi čtenáři, vzbudily zájem se v brzké budoucnosti u nás registrovat.

3.4.2024 ZŠ Kamenice

Přesně v 9.00 hod ráno, jak bylo domluveno, přišli žáci jedné ze dvou druhých tříd ZŠ Kamenice do knihovny na exkurzi. 18 žáků v doprovodu paní učitelky, s úsměvy na tvářích a radostným očekáváním, copak je bude v naší knihovně čekat. Vše probíhalo jako obvykle – trocha historie o kamenické knihovně, knihách, registraci atd. Jelikož 2.4. by své 219 narozeniny slavil  H. CH. Andersen, přečetli jsme si jeho pohádku O statečném cínovém vojáčku. Pak dětem zbyla ještě malá chvilka na prohlídku knihovny, než se musely vrátit do školy.

https://www.rajce.idnes.cz/kckkamenice/album/skolni-exkurze

———————————————————————————

8.3.2024 MŠ Pampeliška, Hlubočinka

Devatenáct miloučkých dětí se svými „tetami“ z MŠ Pampeliška zavítalo k nám. Povídání o knihovně, knihách, čtení veselého příběhu o Panu Bafovi, do kterého se děti mohly zapojit a jejich zvídavé dotazy, to vše udělalo příjemnou atmosféru celé exkurze. Pro další část pobytu v knihovně měly děti na výběr – prohlížet si knížky, hrát deskovky, nebo vykreslovat připravené pro ně omalovánky. Využily všech možností. A nás i tato další exkurze potěšila! Doufáme, že je také!

——————————————————————————-

19.1.2024 ZŠ Kostelec u Křížků

První letošní návštěvou s exkurzí v naší knihovně byly děti 4. třídy ZŠ Kostelec u Křížků . Bylo jih 16 a paní učitelka. Po klasické přednášce o historii knihovny, informacích jak je možno se do knihovny přihlásit, výpůjčkách atd., nastala lavina dotazů a následně velmi dětmi oblíbená prohlídka knihovny a čtení si z knih. Děkujeme a jsme moc rádi, že jste přišli!

———————————————————————————

22. 11. 2023 ZŠ Kamenice

s možná poslední letošní exkurzí nás přišly navštívit děti ze 4A ZŠ Kamenice Bylo jich 21 a paní učitelka. Byli suproví  a potichoučku jako správní čtenáři. Zajímalo je, které dětské knihy se půjčují nejvíce, jaké byly nejvyšší pokuty za nevrácení knih v termínu a jakou máme v knihovně nejstarší a nejcennější knihu. Velmi je zaujala soutěž Lovci perel a někdo se přímo na místě zapojil do hry. Mnoho z nich si vzalo přihlášky sebou, pokud se jich do knihovny následně přihlásí takové množství, jako po exkurzi před nimi, tak budeme velmi rádi.

———————————————————————————–

1. 11. 2023 ZŠ Kamenice

asi to nebyla jenom obvyklá fráze, že se děti ze 4B ZŠ Kamenice na dnešní exkurzi do knihovny těšily a ve finále se jim líbila. Bylo to vidět z jejich spontánních reakcích, radosti a úsměvů. Radost z toho byla i u nás v knihovně a KC. Dnes přišlo 23 dětí s paní učitelkami. Mnoho z nich si vzalo domů přihlášky, tak uvidíme, kolik nových čtenářů nám přibyde. I kdyby to byl pouze jeden, tak je to super! Opět hezké dopoledne!

———————————————————————————–

24. 10. 2023 MŠ Sluníčková – Sulice

20 roztomilých, hravých a zvědavých děti z MŠ Sluníčková ze Sulic si přišly prohlédnout knihovnu v doprovodu paní učitelek. Povídali jsme si o knihovně, četli pohádky a nakonec, když dětem zbyla chvilka si prohlížely knihy, které je zajímaly a také vykreslovaly omalovánky. Opět hezká atmosféra.

———————————————————————————–

11.10.2023 ZŠ Kamenice

dnes to byl stejný ročník – opět šesťáci, ale ze třídy C – 23 dětí se svými učiteli. Opět – povídání o historii kamenické knihovny, pravidlech pro čtenáře, knihách, čtení …následovaly zvídavé dotazy a to, na co se děti těší nejvíce, možnost listovat a prohlížet si knihy.

————————————————————————————-

4. 10. 2023 ZŠ Kamenice

dvě milé návštěvy šesťáků (6.A a 6.B) ze ZŠ Kamenice navštívily knihovnu s exkurzí – celkem 50 dětí se svými učitelkami. Povídání o historii kamenické knihovny, pravidlech pro čtenáře, knihách, čtení …následovaly zvídavé dotazy a to, na co se děti těší nejvíce, možnost listovat a prohlížet si knihy.

————————————————————————————–

26.5.2023 ZŠ Kostelec u Křížku

dnes k nám přišlo na návštěvu 15 děti 2. třídy ze Základní školy v Kostelci u Křížků…a je zase veselo…čteme si, hrajeme hry – prostě si užíváme páteční dopoledne…

—————————————————————————————–

19.5.2023 MŠ Kamenice

další dvě třídy „Berušky“ a „Sluníčka“ z kamenické mateřské školky zavítaly s exkurzí k nám do knihovny. Celkem 32 dětí a 4 paní učitelky. Připravené pro ně bylo povídání o knihách, knihovně, čtení a možnost prohlížení knih. Tak, aby čas strávený v knihovně byl pro ně co nejzajímavější a zase nás přišly navštívit.

——————————————————————————————–

17.5.2023 – MŠ Kamenice

dvě třídy dětí „Koťátka“ a „Slůňátka“  navštívily dnes dopoledne s exkurzí naší knihovnu. Celkem přišlo 27 dětí a 3 paní učitelky. Tradičně bylo povídání o knihovně, knihách, půjčování, čtení dvou pohádek. Ve volné chvíli si děti prohlížely knihy, jiné zase bavilo spíše malovat si obrázky, další hrály deskové hry. Snad to pro ně bylo hezké dopoledne s mnoha zážitky.

————————————————————————————————-

8.3.2023 – MŠ Sluníčko

v knihovně bylo dnes živo a veselo, navštívily nás děti ze dvou tříd MŠ Sluníčko v doprovodu svých paní učitelek. Děti zajímaly nejen knihy, ale také deskové hry, některé si zahrály Člověče nezlob se na speciálním koberci. Tak snad se dětem u nás líbilo, slíbily, že přijdou zase.

—————————————————————————————————

21.10.2022 – ZŠ Kamenice

páteční dopoledne patřilo v knihovně exkurzi žáků 6A a 6C ZŠ Kamenice v doprovodu paní učitelek Novákové a Wantochové. Vše probíhalo v podobném duchu jako středeční exkurze. Doufáme, že se i z těchto tříd dočkáme v blízkém čase nových pravidelných čtenářů.

——————————————————————————————————

19.10.2022 – ZŠ Kamenice

s novým školním rokem nás jako první s exkurzí navštívilo 24 děti z 6B třídy ZŠ Kamenice v doprovodu paní učitelky Hrubé. V říjnu se knihovna otevřela po rekonstrukci a děti si mohly knihovnu prohlédnout v jejich nových prostorách. Po tradičním krátkém povídání o knihovně, její historii a službách, se děti daly na prohlížení knihovny a hlavně knih. Tuto část exkurzí mají děti vždy nejraději. Dva z žáků zajímal přesný počet knih v dětském oddělení a tak se dali do počítání. Napočítali necelých 1 800 knih. Pár žáků si vzalo sebou přihlášky, budeme tedy doufat v další nové čtenáře.

——————————————————————————————————-

29.3.2022 – ŽŠ praktická Olešovice

velmi milá a příjemná byla další exkurze dětí, tentokrát ze ŽŠ praktické Olešovice. V doprovodu 3 paní učitelek nás navštívilo asi 15 dětí. Po krátké přednášce o knihovně si děti vybíraly a prohlížely knihy, které je zaujaly a četly v nich. Děti se chovaly velmi ukázněně, tiše a klidně, tak jak se v knihovně má. Jeden z žáků se pochválil, že za tuto chvilku stačil přečíst 28 stránek. Pro nás – radost.

———————————————————————————————————–

23.3.2022 – Adventure School Kamenice – Sulice

20 dětí druhých tříd školy z rozšířenou výukou anglického jazyka už dnes také ví, kde se nachází v Kamenici knihovna. V doprovodu svých 3 paní učitelek k nám zavítaly na další exkurzi a také ony měly po krátkém povídání o tom jak to v knihovně funguje spoustu dotazů. Některé si sebou rovnou vzaly i přihlášky a následující den dvě z nich se svými rodiči přišly přihlásit do knihovny. Z čehož máme samozřejmě velkou radost.

————————————————————————————————————–

22.3.2022 – ZŠ Kamenice

S třetí letošní exkurzí k nám zavítaly děti 2 třídy ŽŠ Kamenice v doprovodu 2 paní učitelek. 16 dětí se sice tady trošku mačkalo, ale místečko ke krátkému povídání o knihovně se pro ně našlo a pak se mohly vrhnout na to, na co se těšily nejvíce – prohlížení knížek. Také měly spoustu zajímavých dotazů. Snad se z některých stanou postupně pravidelní čtenáři. Níže, kliknutím na odkaz se můžete podívat na pár fotografií z exkurze.

Knihovna Kamenice – album na Rajčeti (idnes.cz)

—————————————————————————————————————–

15.3.2022 – MŠ Sluníčko (Želivec)

Další milou exkurzí byla návštěva 30 dětí v doprovodu 5 učitelek z MŠ Sluníčko v Želivci. Exkurze probíhala ve stejném duchu jako předešlá s dětma z Lesního klubu Plamínek. Děti byly zvědavé, milé a hravé. Snad se doma o exkurzi i zmínily a některé z nich se brzy přijdou se svými rodiči do knihovny zaregistrovat.

——————————————————————————————————————-

8.3.2022 – Lesní klub Plamínek

Jako první s exkurzí jsme letos přivítali 6 malých dětí v doprovodu paní učitelky Šárky Valáškové  a její kolegyně z kamenického Lesního klubu Plamínek. Dětem se četly pohádky, jednu si mohly samy s rekvizitami i zahrát. Jelikož to byly děti předškolního věku, klasicky je nejvíce je zajímaly princezny, autíčka, dinosauři, zvířátka a leporela. Také si poskládaly pěnové abecední puzzle a zahrály „Člověče nezlob se“  na koberečku s tímto motivem, některé si při čtení pohodlně poležely na sedacím vaku.

———————————————————————————————————————-

5.10. a 6.10.2021 – ZŠ Olešovice

Stále platí různá omezení, a tak z důvodu počtu dětí, které mohou najednou být v knihovně, vybraly paní učitelky další termíny a přišly opět s dětma ze šestých tříd ZŠ Olešovice, a to s těmi, které v knihovně ještě na exkurzi nebyly. Děti se opět po krátkém povídání vydaly po knihovně prohlížet knihy. Z minulé exkurze se nám přišly zaregistrovat 2 děti, co nás velice těší!

————————————————————————————————————————-

29. 9. 2021 – ZŠ Olešovice

Po prázdninách naši knihovnu jako první navštívily děti ze dvou šestých tříd ZŠ Olešovice v doprovodu svých učitelek. Po chvilce povídání o historii knihovny, knihách a jejich zařazení v knihovně, pravidlech půjčování atd. se děti rozešly po knihovně za tím, co je baví u exkurzí nejvíce – prohlížení knih.

—————————————————————————————————————————–

4. 6. 2021 – Lesní školka Devětsil

S první exkurzí po dlouhých koronavirovych omezeních nás navštívily děti z Lesní školky Devětsil v doprovodu svých „tet“. Děti si mohly nejen prohlédnout knihovnu a prolistovat knihy, ale hlavně jsme si přečetli pár pohádek a příběhů. Připravené pro ně bylo i povídání o knihách, čtení a jednoduché soutěže a hry. Tak, aby čas strávený v knihovně byl pro ně co nejzajímavější a zase nás přišly navštívit.

——————————————————————————————————————————

19. 2. 2020 – Mateřská školka  Kamenice

…a hned středeční dopoledne se přišly děti z Mateřské školky  Kamenice podívat do jejich místní knihovny…

Fotografie viz klik na odkaz níže:

https://kckkamenice.rajce.idnes.cz/Exurze_Materska_skola_Kamenice/

18. 2. 2020 – Speciální ZŠ Olešovice

Úterní dopoledne u nás strávily děti ze Speciální ZŠ Olešovice v doprovodu svých učitelek. Dárkem jsme od této školy dostali krásný kalendář pro rok 2020, který je tvořen obrázky dětí z této školy.

Fotografie viz klik na odkaz níže:

https://kckkamenice.rajce.idnes.cz/Exkurze_Specialni_ZS_Olesovice/

21. 1. 2020 – Lesní školka Devětsil

Roztomilé, hravé a zvědavé děti z Lesní školky Devětsil si přišly prohlédnout knihovnu.

Fotografie viz klik na odkaz níže:

https://kckkamenice.rajce.idnes.cz/Exkurze_skolky_Devetsil/

17. 1. 2020 – Lesní mateřská škola Těptín z. s.

S první exkurzí k nám v nové roce zavítaly děti z Lesní mateřské školy Těptín z. s. v doprovodu svých učitelek Zdenky Kučeravé Růžové a Lucie Kaprové.

Fotografie viz odkaz níže:

https://kckkamenice.rajce.idnes.cz/Exkurze_2020/

———————————————————————————————————————————-

4. 10. 2019  ZŠ Kamenice

k nám ze stejné školy zavítali žáci 6.A  v doprovodu paní učitelky Pavly Ježové.

Fotografie z exkurzí si můžete prohlédnou kliknutím na odkaz níže:

https://kckkamenice.rajce.idnes.cz/exkurze_ZS_Kamenice/

13. 9. 2019 – ZŠ Kamenice

Knihovnu navštívili žáci 6.B  v počtu 26 dětí v doprovodu paní učitelky Kateřiny Schwabikové a žáků 6.C ZŠ Kamenice v počtu 27 dětí v doprovodu paní učitelky Ireny Houbové.

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games