Toulali jsme se Pražským hradem

0

Ač rodilí pražáci, tak se velmi rádi účastníme výletů za poznáním pražských památek. Pražským hradem nás provázela jako vždy úžasná paní Ivana Tatková. Přes I. a II. nádvoří jsme došli ke katedrále sv. Víta. Strávili jsme tam více než hodinu, ale při zajímavém výkladu nám to velmi rychle uteklo. Za drobného deště jsme přešli do Starého královského paláce, kde se konaly důležité sněmy a byly zde uloženy zemské desky. Prohlédli jsme si Vladislavský sál, kopii korunovačních klenotů a v neposlední řadě i okno, kde se konala 2. pražská defenestrace. Pokračovali jsme prohlídkou baziliky sv. Jiří,  jednu z nejzajímavějších románských památek. V bazilice jsou uloženy ostatky sv. Ludmily, první české světice. Po obědě jsme prošli Zlatou uličkou a nahlédli do dobově zařízených domečků. U Lví brány na nás čekal autobus, se kterým jsme se pohodlně vrátili domů. Děkujeme naší průvodkyni, paní Ivaně Tatkové. Těšíme se na další společné akce.                               Líba Krátká a Honza Pořádek

 

Komentáře nejsou povoleny.