Přednášky

0 Cestování s Jiřím Kolbabou

Jiří Kolbaba, známý cestovatel a fotograf s námi bude besedovat o cestování 13. února! Na svých besedách se cestovatel snaží…

0 Promítej i ty: H2Omx

Prosincové promítání se bude věnovat letos více než aktuálnímu tématu – vodě. Kritické zacházení s životodárnou tekutinou již dříve působilo…