S dětmi v oboře Březka

0

Po více než dvou letech, kdy jsme si prošli obdobím covidovým, byla obnovena mezigenerační spolupráce s MŠ v Kostelci u Křížků.
K velké radosti seniorů byly uspořádány dvě akce, z nichž první se uskutečnila 9. listopadu dopoledne.
Ten den jsme spolu s dětmi z MŠ udělali naučnou vycházku do obory Březka. Poměrně velký zástup dětí spolu s doprovodem několika dospělých došel k hlavní bráně obory, kde nás uvítal oborník – hajný a myslivec v jedné osobě – pan Libor Beníček. Hned na začátku naší návštěvy lesní obory upozornil děti, že se v lese musíme chovat velmi tiše, abychom neplašili zvěř.

Název Březka byl odvozen od hojných březových porostů, které můžeme vidět i dnes ve velké části obory. Obora vznikla s největší pravděpodobností na přelomu 18. a 19. století poté, co bylo toto území připojeno ze statku v Lojovicích ke statku ve Štiříně. Celá obora byla v roce 1840 ohrazena kamennou zdí a v roce 1870 ji koupil továrník Ringhoffer.

Celková rozloha je zhruba 207 ha. Zastoupeny jsou jednak jehličnaté (smrk, borovice, modřín), jednak listnaté (zejména dub a kaštan) dřeviny, obě skupiny stromů jsou početně vyrovnané.

S dětmi jsme během procházky oborou udělali několik zastavení, kdy pan hajný:

  • Je zasvětil do určování druhů stromů a jejich plodů (řekl jim, co jsou to bukvice, kaštany, žaludy a kterých stromech rostou);
  • Ukázal dětem, jak vypadá krmelec pro vysokou zvěř a kde se skladuje seno
  • Ukázal dětem lebky lišky a jezevce, špičáky (myslivci je nazývají „zbraně“) divočáků. Děti se seznámily i s nebezpečností divokých prasat, kdy zejména v době, kdy mají mladé, jsou velmi nebezpečná. Spodní špičáky, nazývané páráky a horní špičáky (klektáky) u kňourů a špičáky (háky) bachyní mohou způsobit hodně těžká zranění.
  • Ukázal dětem instalované budky pro ptáčky (v těch poškozených se uhnízdili sršni)
  • Na letorostech pokácených stromů vysvětlil dětem, jak se určuje stáří jednotlivých stromů.

Poslední zastávka byla u korýtek pro zvěř, kam děti nasypaly z domova přinesené zásoby mrkve, jablek a kukuřice. Velkým a překvapivým poznáním pro děti byla ukázka paroží daňků a jelena sika (paroží jelena sika je podstatně menší než paroží jelena evropského). Na závěr hajný předvedl dětem na vábničce imitaci hlasu jelena v říji.

Celé dopoledne bylo pro všechny děti zábavné i poučné a užili jsme si ho samozřejmě i my senioři.

Sepsala Alena Vyhnálková

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games