Provoz knihovny po 1. 4. 2022

0

Jak jsme již dříve avizovali, v prostorách Kulturního domu probíhá stavební rekonstrukce. V dubnu budou stavební práce pokračovat v dalších přízemních prostorách. Tyto práce budou v takovém rozsahu, že z bezpečnostních důvodů nebude veřejnosti umožněno se v těchto prostorách jakkoli pohybovat.

Z tohoto důvodu bude nezbytné přesunout kancelář Kulturního centra i knihovnu do náhradních prostor. Našim cílem je umístit tyto prostory co nejblíže našemu dosavadnímu působišti. Plánujeme nechat umístit v blízkosti Kulturního domu jednu, nebo dvě obytné buňky, do kterých dočasně přesuneme potřebnou agendu a knihy tak, abychom mohli návštěvníkům i nadále poskytovat naše služby v maximální možné míře. O průběhu přesunu vás budeme včas informovat.

Po usazení přivítá naše knihovna čtenáře v běžné otevírací době. Velmi oceňujeme vstřícnost benešovské knihovny, která v rámci výměnného fondu mimořádně zapůjčí naší knihovně větší množství knih. Mimořádnou nabídkou knih, které v kamenickém fondu nejsou, chceme našim čtenářům kompenzovat určitý diskomfort a zúženou nabídku poplatnou možnostem náhradního prostoru. Nabízený knižní fond bude obsahovat knihy napříč žánrům. Je samozřejmé, že k dispozici bude povinná četba a také dětské a nejnovější knihy.

Jak bude knihovna v provizorních podmínkách fungovat:

Půjčování a vracení knih bude probíhat v běžné otevírací době.

U půjčování bude možnost využití několika způsobů:

  • výběr z nabídky knih umístěných v buňce
  • objednávka/rezervace z on-line katalogu kamenické knihovny. Objednávky budou v rámci možností vyřizovány průběžně, následně s postupem stavby bude provoz přizpůsoben daným možnostem (např. jednou týdně sběrem všech objednávek)
  • e-mailová objednávka konkrétních titulů, o které bude mít čtenář zájem
  • e-mailový požadavek o libovolný předvýběr knih knihovnicí
  • telefonická domluva (objednávka) v otevírací době knihovny
  • MVS (Meziknihovní výpůjční systém), poběží ve stejné míře, jako doposud

Všechny objednané knihy budou v improvizované knihovně (buňce) připravené k vyzvednutí.

Budeme aktivně reagovat na průběh stavby a přizpůsobovat ji náš provoz. Konec rekonstrukce je plánován na srpen 2022.

Knihovnu bychom rádi otevřeli v průběhu září. Snad nám všem tento provizorní stav rychle uběhne!

 

Komentáře nejsou povoleny.