Poplatky

Roční poplatek knihovny je brán jako registrační poplatek za vystavení (prodloužení) čtenářského průkazu a poskytování služeb knihovnou v určitém časovém úseku – většinou 1 rok.

V naší knihovně je tento poplatek účtován takto:
Děti do 15 let, studenti do 25 let a důchodci do 69 let                60 Kč
Čtenář nesplňující žádnou z výše uvedených podmínek         100 Kč
Důchodci od 70 let                                                                                 Zdarma