Informace z kraje pro seniory

0

Senioři v krajích

Projektem Senioři v krajích (@seniorivkrajich) byla vytvořena série deseti dílů
vzdělávacích, tematických videoklipů. Mají za úkol informovat veřejnost o problémech
nejen starší generace. Videospoty odpovídají na otázky v oblasti péče o seniora v rodině,
seniorské obálky (I.C.E. karta), stárnutí ve zdraví, dobrovolnictví, age managementu, násilí
na seniorech, mezigeneračnímu soužití, veřejnému prostoru i například nyní velmi
aktuální kyberbezpečnosti. Krátké animované klipy jsou určené lidem všem generací.

Videa najdete zde: https://www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ
Kontakty na koordinátory naleznete zde: https://seniorivkrajich.mpsv.cz/mapa-cr/
Informace k video spotům naleznete zde:
https://seniorivkrajich.mpsv.cz/animovana-videa-maji-nejen-vzdelavat/

Bc. Martina Doupovcová

Krajská koordinátorka pro Středočeský kraj
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Oddělení stárnutí a sociálního začleňování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
www.mpsv.cz

Kontaktní adresa:
Na Maninách 876/7, 5.patro
170 00 Praha 7
Mobil: 778 455 760
E-mail: martina.doupovcova@mpsv.cz

Komentáře nejsou povoleny.