Adopce píšťal křtinských varhan

0

Ahoj Senklubáci!
Dostali jsme dopis od pana Jána Lajčáka, koordinátora adopce varhan a zakladatele
hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek a v něm pozvání na koncerty pořádané v rámci tohoto festivalu.
První koncert již proběhl, další pozvánky zveřejníme v sekci Aktuality.
Jistě si vzpomenete, že jsme společně vybrali částku 3.000,- Kč a tím získali certifikát o adopci píšťaly Ais z rejstříku Copulamajor 8.
Podrobné údaje o této sbírce se dočtete na našem webu: v sekci Historie a ohlasy – za rok 2021.

Vážení mecenáši a mecenášky,

srdečně Vás zdravíme ze Křtin.
Jsme rádi, že jste v předchozí době podpořili finančním příspěvkem a adopcí píšťal křtinských varhan.
Za období jednoho roku a čtyř měsíců se povedlo vysbírat prostřednictvím adopce více než 2 miliony českých korun,
které budou použity k financování probíhající rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.
Jednou z podpůrných akcí, které naše farnost v souvislosti s rekonstrukcí varhan pořádá,
je hudební festival s názvem Křtinský hudební čtyřlístek.
Na tento hudební festival zveme i v letošním ročníku zajímavé hudební hosty, kteří svým hudebním nadáním
mohou přispět k pozvednutí duchovního a uměleckého zážitku v prostorách nádherného Santiniho chrámu ve Křtinách.
A jako členy publika chceme na tento koncert pozvat i Vás.
Přijměte proto pozvání na letošní ročník Křtinského hudebního čtyřlístku,
jehož první koncert se koná v neděli 21. srpna 2022 v 19:00 hod. v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.
Na prvním koncertu vystoupí světoznámá varhanice Katta.
Vstupenky si můžete zakoupit na recepci Zámku ve Křtinách, na faře ve Křtinách,
nebo v den koncertu 21. srpna 2022 v ambitech kostela od 18:00 hod.
Děkujeme, že se podílíte na financování rekonstrukce varhan a podpoře vznikajícího díla.

Budeme rádi, pokud na Křtiny nezapomenete ani v dalších měsících či letech.
S přáním hezkého léta a s nadějí na shledanou u některého z koncertů
R. D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák O. Praem.,
koordinátor adopce píšťal a zakladatel hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek
Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05 Křtiny
+420 731 603 488

+420 739 183 727

A několik fotografií na oživení paměti.
292827Certifikát_varhany

Komentáře nejsou povoleny.